Privatekonomi

De svenskar som kan spara tio procent av sin lön efter skatt, samt ha två månadslöner i en buffert har en trygg privatekonomi. Endast hälften av de svenska hushållen klarar detta.

Vad som räknas som en trygg ekonomi kan vara lite utav en definitionsfråga. Enligt Swedbank har man en trygg ekonomi när man varje månad kan spara tio procent av sin lön, samt ha två månadslöner sparat för oförutsedda utgifter.

Hälften av landets hushåll har en otrygg ekonomi

Swedbanks senaste undersökning visar att endast hälften av de svenska hushållen har en trygg ekonomi. Det är dessa hushåll som både kan spara tio procent av månadslönen, samt har ett buffertsparande på två eller fler månadslöner. 14 procent av landets hushåll klarar inte av att betala en oförutsedd utgift på 5 000 kronor. En oförutsedd utgift på 10 000 klarar inte 24 procent av hushållen att betala.

Att kunna spara tio procent av månadslönen, samt ha ett stort buffertsparande möjliggör inte bara för att klara plötsliga utgifter, det tryggar även ekonomin för framtiden.

– Alla hushåll behöver en sparbuffert om något oförutsett skulle hända, om till exempel tvättmaskinen går sönder. Men var och en behöver också ett långsiktigt sparande för en trygg privatekonomi genom hela livet, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Kvinnornas ekonomi är otryggare än männens

Undersökningen som Swedbank presenterar visar att 18 procent av hushållen inte skulle ha någon möjlighet att spara tio procent av sin månadslön. Den andelen är högre hos kvinnor än hos män. 22 procent av kvinnorna uppger att tio procents sparande är mer än de klarar av. Motsvarande siffra hos männen är 15 procent.

37 procent av hushållen har ett buffertsparande på mindre än två månadslöner. Här ligger dock männen och kvinnorna på liknande nivå. 38 procent av kvinnorna, samt 36 procent av männen har ett buffertsparande på mindre än två månadslöner.

De som sparar mest varje månad klarar oförutsedda utgifter

Det framgår tydligt att hushållen som kan spara minst tio procent av lönen varje månad är bättre rustade att klara en oförutsedd utgift. 84 procent av dessa klarar en utgift på över 10 000 kronor utan att behöva ta lån.

De som sparar mindre varje månad har i sin tur svårare att klara plötsliga utgifter. 20 procent av hushållen som sparar mindre än tio procent varje månad klarar inte att betala en oförutsedd utgift på 1 000 kronor.

– Att spara skapar ekonomisk trygghet och även små belopp växer sig stora på sikt. Prioritera först en spara ihop till en buffert, sedan ett långsiktigt sparande, därefter kan du med gott samvete unna dig annat för pengarna, säger Arturo Arques.